OPIS

Sieć współpracy i samokształcenia „Doradztwo zawodowe w szkole” ma na celu:

 • integrowanie środowiska doradców zawodowych i nauczycieli realizujących treści w zakresie doradztwa zawodowego w szkole;
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników;
 • aktualizowanie informacji o:
  - zmieniających się przepisach prawnych w obszarze doradztwa zawodowego,
  - ofercie szkół ponadpodstawowych i wyższych,
  - zawodach i rynku pracy,
  - ofercie szkoleń dla doradców zawodowych,
  - poszerzenie kompetencji doradcy zawodowego poprzez poznawanie nowych narzędzi i metod pracy,
  - wzajemne inspirowanie się i poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze doradztwa zawodowego,
  - pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

W celu zapisania się do sieci proszę o kontakt:

Barbara Matusik – doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego
barbara.matusik@womgorz.edu.pl

tel. (95) 721-61-20

Zaproszenie na spotkanie sieci

Tytuł:              „Narzędziownik doradcy zawodowego i nauczyciela realizującego treści z doradztwa. zawodowego”

Adresaci:        doradcy zawodowi i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Termin:           27.10.2022 (czwartek), godz.14.45-15.30.

Miejsce:          Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ul. Łokietka 23 w Gorzowie Wlkp.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 26.10.2022 (środa), na adres mail: barbara.matusik@womgorz.edu.pl

OPIS: 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy ma na celu zebranie i wymianę wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących warsztatu pracy bibliotekarza.
Informacji udzielają koordynatorzy sieci – Monika Markowska, Magdalena Janas
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl
tel. 95-721-61-38, 509 517 122.

OPIS

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy ma na celu zebranie i wymianę wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących warsztatu pracy bibliotekarza.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się 5 listopada 2018 r. o godz. 15.30 w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. w sali nr 5, ul. Łokietka 20a.

Informacji udzielają koordynatorzy sieci – Monika Markowska, Magdalena Janas
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl
tel. 95-721-61-38, 509 517 122

OPIS

Sieć współpracy i samokształcenia na temat Procesów bibliotecznych ma na celu zebranie i wymianę wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących warsztatu pracy bibliotekarza.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się 15 listopada br.
o godz. 16.00 w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wlkp. w sali nr 7, ul. Łokietka 20a.

Informacji udzielają koordynatorzy sieci – Monika Markowska, Magdalena Janas
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl
tel. 95-721-61-37, 509 517 122

OPIS

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy na temat Jak skutecznie zachęcać do czytania? ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy w obszarze promocji czytelnictwa po przez wymianę doświadczeń miedzy uczestnikami oraz wypracowanie skutecznych narzędzi służących do upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W celu zapisania się do sieci proszę o kontakt:
Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie
koordynator sieci: Beata Szulc-Krajka
e-mail: beata.szulc-krajka@womgorz.edu.pl
tel. (95) 755 31 12

OPIS

Sieć współpracy i samokształcenia na temat "Wykorzystywanie nowych metod pracy w prowadzeniu zajęć z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

Zapraszamy

Bliższych informacji udziela:
koordynator sieci: Arletta Plamowska
e-mail: arletta.plamowska@womgorz.edu.pl
kontakt: tel. 95 755-31-12 , kom. 509-516-981

OPIS

Sieć współpracy i samokształcenia na temat Zadaniowa sieć dyrektorów szkół i placówek ma na celu zebranie i wymianę wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących:

 • nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce;
 • prawa oświatowego;
 • kluczowych kompetencji dyrektora szkoły/placówki;
 • dokumentacji szkoły/placówki.

Jest miejscem gdzie można wymieniać informacje, materiały oraz podzielić się swoim doświadczeniem. 

Zapraszamy.

W celu zapisania się do sieci proszę o kontakt:

Dorota Janiszewska - nauczyciel konsultant WOM pracownia Zarządzania Oświatą
e-mail: roman.sondej@womgorz.edu.pl
tel. (95) 7216119

Jak wspierać uczniów w uczeniu się matematyki na IV etapie edukacyjnym?

OPIS

Sieć współpracy i samokształcenia na temat algorytmiki i programowania ma na celu zebranie i wymianę wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących zapisu, wykorzystywania algorytmów oraz pisania programów wykonywalnych na ich podstawie. Jest miejscem gdzie można wymieniać informacje, materiały oraz podzielić się swoim doświadczeniem. 

Zapraszamy.

W celu zapisania się do sieci proszę o kontakt:

Katarzyna Tomicka - nauczyciel konsultant WOM pracownia PTI
e-mail:katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

Łukasz Lemieszewski - nauczyciel konsultant WOM pracownia PTI
e-mail: lukasz.lemieszewski@womgorz.edu.pl
tel. (95) 7216123