Cel główny: wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania placówką pod nieobecność dyrektora.