Przygotowanie nauczycieli do stosowania w praktyce technologii internetowych oraz multimedialnych urządzeń cyfrowych jako pomocy dydaktycznej w celu uatrakcyjnienia zajęć oraz podniesienia efektywności nauczania.