Założenia organizacyjne

Warsztat przygotowuje do realizacji nowej podstawy programowej z 2017 r. i przeznaczony jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej planujących realizację zajęć z wykorzystaniem metod programowania.

Gry rozwijają pomysłowość i umiejętność pracy w zespole.  Mogą odegrać ważną rolę w procesie nauczania i uczenia się oraz w społecznym i intelektualnym rozwoju dziecka.  Mogą także ułatwiać zapoznanie się z nowoczesną technologią oraz rozwijać samodzielność w rozwiązywaniu przyszłych problemów oraz ułatwiają rozwój myślenia strategicznego.

Wyzwaniem dla nauczyciela jest dostarczenie dzieciom takich narzędzi, które pozwolą im mądrze rozwinąć swoje – nie tylko przecież komputerowe – umiejętności. Nauka programowania z wykorzystaniem różnych ciekawych narzędzi daje tę możliwość. Nawet, jeśli w przyszłości nie staną się programistami, podstawowa znajomość pojęć programowania pomoże im rozwiązywać problemy w innych dziedzinach, rozwinie ich umiejętności twórczego myślenia.

Cel i osiągnięcia: uczestnik nabędzie umiejętności prawidłowej realizacji zajęć z zakresu programowania w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z nowa podstawą programową.