Bazy danych są obecnie coraz częściej stosowane w informatyce, stanowią niejednokrotnie podstawę funkcjonowania firm, stron internetowych, systemów zarządzania treścią, instytucji rządowych i badań naukowych. Bazy danych znajdują zastosowanie tam, gdzie zachodzi potrzeba gromadzenia dużych ilości informacji, ich przechowywania, szybkiego porównywania, sortowania czy wyszukania wyników.

Program warsztatu Bazy danych w pracy nauczyciela na przykładzie programu Access zawiera wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne dotyczące tworzenia, przetwarzania i stosowania relacyjnych baz danych.

Podczas warsztatów omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z obsługa systemu zarządzania danymi na przykładzie Microsoft Access. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami projektowania baz danych opartych o tabele i relacje między nimi. Nauczą się, jak stworzyć w Accessie bazę danych - z formularzami do wprowadzania danych, kwerendami przetwarzającymi dane i raportami pokazującymi dane w różnych zestawieniach.

Cel i osiągnięcia: doskonalenie umiejętności praktycznego projektowania, tworzenia i modyfikowania relacyjnych baz danych.

Organizacja i sposoby realizacji

Program szesnastogodzinnych warsztatów zostanie zrealizowany podczas trzech modułów oraz czterech godzin e-learningu na platformie Moodle: http://e.womgorz.edu.pl. Zajęcia zostaną przeprowadzone metodą praktyczną (ćwiczenia indywidualne). Uczestnicy będą pracowali przy komputerach wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.