Program Kursu programowania w języku C++ zawiera wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne dotyczące metod zapisu i stosowania podstawowych algorytmów oraz pisania programów w języku C++ na ich podstawie.

Uczestnicy kursu dowiedzą się, czym jest język programowania C++, poznają niezbędną terminologię oraz składnię języka strukturalnego i obiektowego. Ćwiczenia z programowania w C++ oraz algorytmy w nich zapisane pozwolą na podniesienie efektywności kształcenia uczniów.

Cel: zapoznanie z podstawami algorytmiki i programowania oraz udoskonalenie umiejętności praktycznego pisania programów w języku C++.

Organizacja i sposoby realizacji
Program obejmuje 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin e-learningu na platformie Moodle: http://e.womgorz.edu.pl, które realizowane będą w formie sesji zajęciowych online. Moduł e-learningowy realizowany będzie przez cały okres szkolenia. Uczestnicy w dogodnym dla siebie momencie mają możliwość zalogowania się na platformie edukacyjnej i zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami oraz wykonania zadań. Zajęcia prowadzone będą w grupie 14-osobowej zgodnie z zasadą: jeden uczestnik przy komputerze. Uczestnicy będą pracowali przy komputerach wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

Uczestnicy
Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.