Cel  główny:

Przygotowanie nauczycieli do stosowania w praktyce technologii informacyjnych oraz multimedialnych urządzeń cyfrowych jako pomocy dydaktycznej w celu uatrakcyjnienia zajęć oraz podniesienia efektywności nauczania.

Cele szczegółowe. Uczestnik:

  • nauczy się stosować technologie informacyjne i multimedialne urządzenie cyfrowe jako pomoc w realizacji treści dydaktycznych oraz nabędzie umiejętność podstawowej obsługi multimedialnych urządzeń cyfrowych (m.in.: komputer, tablica multimedialna, projektor multimedialny, kamera, aparat cyfrowy i dyktafon) oraz zapozna się z transmisją nagrań cyfrowych ww. urządzeń do komputera i konwersją za pomocą darmowych programów komputerowych;
  • opanuje umiejętność wykonywania podstawowych operacji w zakresie przetwarzania multimedialnych materiałów cyfrowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora Word z pakietu biurowego Office;
  • nauczy się umieszczać materiały multimedialne w pakiecie biurowym w szczególności w prezentacjach PowerPoint, oraz w oprogramowaniu tablicy multimedialnej i na portalu społecznościowym YouTube.