Założenia organizacyjne
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz coraz powszechniejszy dostęp do tablicy interaktywnej innych narzędzi cyfrowych wymusza na nauczycielach ciągłe doskonalenie swoich umiejętności w zakresie obsługi urządzeń interaktywnych. Program kursu „Jak tworzyć multimedialne materiały dydaktyczne?” zawiera wiadomości teoretyczne i praktyczne dotyczące zastosowania programów do tworzenia profesjonalnych multimedialnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programu do obsługi tablicy interaktywnej SMART, kamery cyfrowej oraz platformy edukacyjnej Moodle.

Cel: kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli w projektowaniu i konstruowaniu profesjonalnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programów Notatnik, Movie Maker i AudaCity oraz platformy edukacyjnej Moodle. Uczestnicy poznają zasady prawidłowego tworzenia ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, dokonają obróbki cyfrowej dźwięku i obrazu oraz stworzą i umieszczą na platformie edukacyjnej Moodle ćwiczenia dla swoich uczniów.

Uczestnicy
Nauczyciele wszystkich przedmiotów różnych typów szkół i placówek z podstawową znajomością obsługi komputera.