Założenia

Arkusz kalkulacyjny jest powszechnie stosowanym narzędziem prezentacji danych i dokonywania na nich obliczeń. Za jego pomocą w przejrzysty sposób można wykonywać operacje przetwarzania danych liczbowych zestawionych w formie tabelarycznej, stosując liczne funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, zgodności, a w szczególności kiedy stosowane są funkcje zagnieżdżone, tabele przestawne czy konsolidacja danych itd. Dane mogą być przedstawione w postaci liczbowej, a także przy pomocy metod graficznych, tzn. wykresów, które w znacznym stopniu ułatwiają interpretację danych liczbowych.    

Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie pracy nauczyciela (poziom zaawansowany) jest rozszerzeniem kursu poziomu podstawowego pod tym samym tytułem. Uwzględnia wiadomości praktyczne dotyczące stosowania arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia ułatwiającego realizację obliczeń w procesie edukacyjnym.

Uczestnicy warsztatów poznają metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym, co przyczyni się do zwiększenia efektywności ich pracy.

Cel: nauczyciel nabędzie zaawansowane umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i rozwinie podstawowe umiejętność praktycznego stosowania arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia pracy nauczyciela.