Założenia organizacyjne

Arkusz kalkulacyjny jest powszechnie stosowanym narzędziem prezentacji danych i dokonywania na nich obliczeń. Za jego pomocą w przejrzysty sposób można wykonywać operacje przetwarzania danych liczbowych zestawionych w formie tabelarycznej, stosując liczne funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, zgodności itd. Dane mogą być przedstawione w postaci liczbowej, a także przy pomocy metod graficznych, tzn. wykresów, które w znacznym stopniu ułatwiają interpretację danych liczbowych.     

Cel i osiągnięcia: nauczyciel nabędzie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym  lub rozwinie umiejętność praktycznego stosowania arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia pracy nauczyciela.

Organizacja i sposoby realizacji

Program szesnastogodzinnych warsztatów zostanie zrealizowany podczas czterech sesji, w tym jednej sesji e-learningu na platformie Moodle: http://e.womgorz.edu.pl. Zajęcia zostaną przeprowadzone metodą praktyczną (ćwiczenia indywidualne). Uczestnicy będą pracowali przy komputerach wyposażonych w zasoby w postaci szablonów plików arkusza kalkulacyjnego i oprogramowanie Excel 2013 firmy Microsoft.