Opis Kursu:

Wprowadzenie do obsługi tablicy interaktywnej (obsługa programu oraz samej tablicy); edytowanie i formatowanie dokumentu zapisanego jako dokument tablicy interaktywnej; wstawianie tabel; wstawianie grafiki WordArt i Clipart oraz filmów; importowanie prezentacji PowerPoint oraz dokumentów PDF; eksportowanie dokumentów do wybranych formatów.