W czasach rozwoju technologii informacyjnych wyzwaniem staje się wyposażanie nauczycieli w coraz to nowsze umiejętności i doskonalenie już nabytych. Umiejętne stosowanie nowoczesnych narzędzi i środków TI z powodzeniem uatrakcyjni szkolny proces edukacyjny. Z analizy raportu Kuratora Lubuskiego z 2012 r. „Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego" wynika, że nauczyciele wykazują chęć doskonalenie swoich umiejętności w zakresie e-learningu oraz nowoczesnych narzędzi multimedialnych.  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli zdecydowanych na stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w pracy zawodowej. Zakłada się stworzenie warunków, które umożliwią uczestnikom zdobycie nowej wiedzy i udoskonalenie umiejętności w zakresie stosowania TI w nowoczesnej edukacji szkolnej, zaś umiejętne korzystanie z nowoczesnych technologii oraz trafne ich zastosowanie w procesie edukacyjnym skutecznie zaktywizują uczniów, przyczynią się do atrakcyjnego przekazu nowych treści i utrwalenia nabytych wiadomości w sposób przystępny i przyjazny uczniowi.

Cel i osiągnięcia: przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystywania narzędzi i środków technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym. Uczestnicy poznają zasadę pracy z tablicą interaktywną i nabędą umiejętność tworzenia i zamieszczania materiałów na platformie Moodle