OPIS KURSU

Celem kursu jest przedstawienie koncepcji stosowania tablicy interaktywnej Smart w dydaktyce przedmiotowej nauczycielom, którzy nigdy wcześniej nie realizowali zajęć z tą tablica interaktywna lub mają małe w tym zakresie doświadczenie. Kurs prezentuje różne rozwiązania stosowane w pracy z tablicą interaktywną, omawia rodzaje tablic, rodzaje oprogramowania oraz zastosowanie programu Notebook
do tworzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych.

Cel główny: przygotowanie uczestników szkolenia do efektywnego wykorzystywania tablicy  interaktywnej w procesie dydaktycznym

Celem jest również ogromnego potencjału edukacyjnego, jaki ukryty jest w tablicach interaktywnych. Połączenie interaktywności i dydaktyki nie jest niczym nowym, jednakże w przypadku tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, musimy pamiętać o tym, że nie ma gotowych i sprawdzonych rozwiązań. To nauczyciel jest ich twórcą

Adresat kursu:

Nauczyciele różnych przedmiotów różnych typów szkól.

Czas trwania kursu:

Od 14 stycznia 2014 r. do 22 stycznia 2014 r.