Założenia organizacyjne

Program kursu Metodyka algorytmiki i programowania zawiera wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne dotyczące zapisu, stosowania algorytmów oraz pisania programów wykonywalnych na ich podstawie. Dzisiaj, w erze komputerów, podstawy programowania wprowadza się już w pierwszych klasach szkoły podstawowej (a w krajach UE, np. Wielkiej Brytanii, w przedszkolu), dlatego umiejętność nauczania podstaw algorytmiki i programowania jest konieczna! Nauka programowania coraz częściej rozpoczyna się od interpretowanych wizualnych języków, jak np. Scratch. Innym przykładem na naukę przez zabawę jest stosowanie klocków Mindstorm Lego i możliwość ich programowania za pomocą układu-klocka EV3, który stanowi centrum sterowania. Za jego pomocą możemy oprogramować opcje np. czujnika dotyku, kolorów, podczerwieni czy funkcję ruchu dla własnoręcznie zbudowanych robotów.  

Uczestnicy kursu poznają definicję algorytmu, przykłady algorytmów łącznie z ich metodami zapisu i symbolami graficznymi, systemy liczbowe i kody, podstawy języka programowania Scratch, C/C++ i układu EV3 oraz algorytmy w nich zapisane. Przygotowanie nauczycieli z zakresu podstaw programowania i algorytmiki przyczyni się do zwiększenia efektów kształcenia.

Cel i osiągnięcia: zapoznanie z podstawami algorytmiki i programowania oraz doskonalenie umiejętności praktycznego pisania programów.

Organizacja i sposoby realizacji

Program obejmuje 16 godzin zajęć, w tym 4 godziny e-learningu na platformie Moodle: http://e.womgorz.edu.pl, które realizowane będą w formie sesji zajęciowych online. Zajęcia prowadzone będą w grupie 14-osobowej zgodnie z zasadą: jeden uczestnik przy komputerze. Uczestnicy będą pracowali przy komputerach wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

Uczestnicy

Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.