Konsultant ds. języka francuskiego, włoskiego i łaciny oraz wspomagania metodycznego szkół.