Konsultant ds. wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego.