Konsultant ds. diagnoz dydaktycznych i doskonalenia metodycznego.