Konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.