Konsultant ds. kształcenia specjalnego i edukacji psychospołecznej oraz terapii pedagogicznej.