Wykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia procesu kształcenia i motywowania uczniów do aktywnego uczenia się