Założenia organizacyjne

Warsztat Zacznij programować gry: Scratch na dobry początek jest kontynuacją warsztatu Zabawy w Scratchu i przygotowuje do realizacji nowej podstawy programowej obowiązującej od 2017 r. Warsztat adresowany jest do nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych planujących realizację zajęć z wykorzystaniem metod programowania.

Nauczanie programowania wizualnego gier w środowisku Scratch rozwija pomysłowość i umiejętność myślenia strategicznego. Może ono także ułatwiać zapoznanie się z nowoczesną technologią oraz pozwoli na rozwijanie samodzielności w rozwiązywaniu przyszłych problemów.

Wyzwaniem dla nauczyciela informatyki jest dostarczenie uczniom takich narzędzi, które pozwolą im mądrze rozwinąć swoje – nie tylko przecież komputerowe – umiejętności, ale także w sposób przyjazny pozwolą rozwijać im umiejętności programistyczne i logiczne myślenie.

Cel ogólny: przygotowanie nauczycieli do tworzenia gier z wykorzystaniem wizualnego środowiska Scratch w celu podniesienia atrakcyjności realizowanych zajęć i efektywności nauczania

Zakładane osiągnięcia

Uczestnik podniesie poziom swoich kompetencji w zakresie zwiększenia atrakcyjności i efektywności nauczania oraz nabycie umiejętności tworzenia gier z wykorzystaniem wizualnego środowiska Scratch zgodnie z nową podstawą programową.