Założenia organizacyjne:

Posiadanie strony internetowej stało się dzisiaj nieodzownym elementem warsztatu nauczyciela. Za jej pomocą komunikuje się on bezpośrednio z uczniem bez zbędnych, czasochłonnych pośredników, np. poczty elektronicznej wysyłanej indywidualnie itd. Niestety, często strona WWW, z której nauczyciel korzysta, jest częścią większego serwisu nie do końca spełniającego dzisiejsze wymagania edukacyjne. Dlatego własna strona WWW może być dobrą alternatywą dla stron z serwisów globalnych.    

Uczestnicy poznają podstawy języka znaczników stron internetowych HTML (ang. HyperText Markup Language), kaskadowych arkuszy styli CSS (ang. Cascading Style Sheets) oraz skryptów w języku programowania JAVA SCRIPT. Zapoznają się z hostingiem (tzn. udostępnianiem przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni) oraz umieszczą i zmodyfikują gotowy szablon strony WWW. Przygotowanie atrakcyjnych materiałów w formie elektronicznej za pomocą gotowego szablonu – strony WWW – może przyczynić się do zwiększenia efektywności kształcenia.

Cel główny: uczestnik nabędzie i rozwinie umiejętność praktycznego tworzenia stron WWW.

Zakładane osiągnięcia: uczestnik podniesie poziom swoich kompetencji w zakresie zwiększenia atrakcyjności i efektywności nauczania oraz nabycie umiejętności tworzenia stron WWW.

 

Adresaci:
Nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych zakwalifikowani według kolejności zgłoszeń. Wymaga się podstawowej znajomości obsługi komputera.